Начало - Новини от Пловдив
С промени в Наредбата за обществения ред затягат реда в Пловдив - Начало
23.01.2018 | 23:49

Вторник
Търсене Информация Други ВалутиВремето

      Новини
Новини Справочник
Кино / Свободно време
   Новини по е-mail
 Форум за GSM

EUR 1.95583 лв.
USD 1.78419 лв.
GBP 2.65973 лв.
Пловдив, България Forecast
 

Новини

Всички новини


 Няколко начина за бързо и безопасно отслабване
Няколко начина за бързо и безопасно отслабване
 Какво да правим, ако детето ни се затруднява в обучението по английски?
Какво да правим, ако детето ни се затруднява в обучението по английски?
 Любопитни факти за пицата
Любопитни факти за пицата
 За какво да помислим при избора си на лаптоп?
За какво да помислим при избора си на лаптоп?
 Как да изберем мото екипировка?
Как да изберем мото екипировка?

2016-02-25 14:11:50

Натиснете за увеличение
С промени в Наредбата за обществения ред затягат реда в Пловдив
Предвижда се по-голям контрол върху дейности, които нарушават спокойствието на пловдивчани ...

Реклама

Лаптопи и аксесоари от Plesio

Флорални стикери за стена

Магазин за хранителни добавки, протеини и аксесоари Muskuli.com

ПВЦ и АЛ дограма

Хостинг

Ключови думи

Предвижда се по-голям контрол върху дейности, които нарушават спокойствието на пловдивчани ...

Общината планира затягане на реда в Пловдив. На сесията си днес общинските съветници ще гласуват изменения и допълнения в Наредбата за обществения ред, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Предложението е на кмета Иван Тотев, а мотивите са по-голям контрол върху дейности, които нарушават спокойствието на пловдивчани и създават напрежение, както и подобряване условията за живот в града.

Така например се въвеждат разпоредби за ограничаване на дейности като озвучаване на обществени места с електронни устройства на артисти, събирането за групови артистични изпълнения без разрешение на общината и други.

Plovdiv24.bg представя проекта за изменението на наредбата:

§ 1. Чл.4, ал.7 се изменя, като текстът придобива вида:

"Ползването на общински площи от улични музиканти, певци, артисти и други самодейци, както и използването на електронни усилвателни устройства на обществени места и събирането за групови артистични изпълнения, без разрешение от Кмета на Община Пловдив или упълномощено от него длъжностно лице.."

§ 2. Чл.5, ал.4 се изменя, като текстът придобива вида:

"Търговията на пиротехнически изделия без надлежно разрешение от органите на МВР за търговия с пиротехнически изделия, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия."

§ 3. Чл.11 , ал. 8 се изменя като текстът придобива вида:

"Забранява се озвучаването на части от заведения за хранене и развлечения, които са оградени и/или покрити с леки заграждения, изпълнени от полиетилен, поликарбонат, брезент и/или други подобни материали,както и озвучаването на откритите площи на такива заведения, както следва:"

§ 4. Чл.11 , ал. 8 , т.1 се изменя като текстът придобива вида:

"т.1 За обекти, намиращи се в жилищни сгради, в сгради със смесено предназначение, както и в радиус 30 м. от тях, в часовия интервал от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 07.00 часа."

§ 5. Чл.15 , ал. 1 се изменя, като текстът придобива вида:

"Организаторите на обществени мероприятия на открито, се задължават да уведомят писмено кмета на Община Пловдив в срок най-малко три работни дни преди началото му, като посочват целта, мястото и времетраенето на събитието и предполагаемия брой на участниците. "

§ 6. Чл.15, ал.2 се отменя.
§7. Чл.15 ,ал.3 се отменя , като текстът се пренася в нова ал.2:

"Организаторът осигурява собствена или наета охрана за спазване на обществения ред, медицинско обслужване, транспорт и ако е необходимо съдействието на органите за противопожарна безопасност".

§ 6. Чл.15, ал.4 се отменя ,като текстът се пренася в нова ал.4 на чл.16:

"Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви други масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в общината място, време и маршрут на движение."

§ 7. Чл.16, ал. 1 се изменя като текстът придобива вида:

"За провеждане на събрание или митинг на открито организаторите писмено уведомяват кмета на общината най -малко 48 часа преди началото му , като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга."

§ 8. Чл.16, ал. 2 се изменя като текстът придобива вида:

"За провеждане на манифестация организаторите уведомяват писмено кмета на общината за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи - най-малко два дни."

§ 9. Чл.16, ал. 2 се изменя като текстът придобива вида:

"Автомобилните, спортните състезания, кросовете и други мероприятия по улиците и площадите се провеждат след разрешение, издадено от упълномощен от Кмета на Община Пловдив ресорен Заместник-кмет. Организаторите на мероприятието се задължават да уведомят писмено кмета на Община Пловдив на -малко 5 (пет) работни дни преди провеждането му.Община Пловдив уведомява за мероприятието ОДМВР - Пловдив."

§ 10. Чл.24, ал.3 се изменя, като текстът придобива вида:

"При наличие на жалби за шум в околната среда, в случаите описани в чл.4, ал. 3 от настоящата наредба, се извършва измерване на показателите на шум от специализирана акредитирана лаборатория или от упълномощени от кмета на общината общински служители, притежаващи необходимата квалификация за контрол ,измерване и оценка на шумовите нива в околната среда."

§ 11. Създава се нова алинея 4 към чл.23 със следния текст:

"При надвишение на законово регламентираните норми, доказано въз основа на измерванията, служителите на Община Пловдив от специализираните служби по контрол съставят констативни протоколи или актове.

В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства , дават се задължителни предписания с посочване на срокове и отговорни органи и лица за изпълнението им . При неизпълнение на предписанието на контролните органи на нарушителите се налага санкция."

§ 12. Чл. 22, ал.7 се изменя , като текстът придобива вида:

"Продажба, нарязване и/или складиране на дърва и дървен материал в частни имоти, в които няма строителство, но са разположени складове за дърва и дървен материал без съответното разрешение от общинската/районната администрация и след съгласуване със специализираните контролни органи - РЗИ, службите по противопожарна безопасност и др."


Източник : http://news.plovdiv24.bg/

Ключови думи:


Версия за печат:
С промени в Наредбата за обществения ред затягат реда в Пловдив

Запазете във вашия компютър:
С промени в Наредбата за обществения ред затягат реда в Пловдив


Разгледано: 3086 пъти. | e-Plovdiv.com
  Facebook | Twitter | Google | Linkedin | Yahoo
 

Още новини от категория: Пловдив - Общество
Вие сте се озовали тук, вероятно защото сте търсили в интернет по следния начин:

- S promeni v Naredbata za obshtestveniya red zatyagat reda v Plovdiv или
- С промени в Наредбата за обществения ред затягат реда в Пловдив

 
Начало | Споразумение | Контакт | RSS433464 посещения • Sitemap